Stimulerar liv, flöde, förståelse & nyfikenhet

Hela vår förståelse av kroppen bygger på studier av döda kroppar, av uppdelade kroppar och av kroppar som objekt.

Stiftelsen Life Force Innovation fokuserar på den levande kroppen.

Idag görs anatomiska och fysiologiska studier efter konstens alla regler, som utmanar hela vår förståelse för vad en levande kropp är, hur den fungerar och vad som stimulerar liv.

Utifrån detta perspektiv stödjer Life Force Innovation forskning, innovation och folkbildning som leder till nyskapande verksamheter för främjande av hälsa och livskraft.

Läs mer om Den Levande Kroppen

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få uppdateringar om projekten vi stödjer

 • null

  ”Now we have a scope which looks at the living tissue and it doesn’t look like what we thought”

  –Neil Thiese, Professor of Pathology

Aktuella projekt

PÅGÅENDE: Folkbildning för att ge kunskap om kroppen på ett enkelt sätt

The Fascia Guide, Fascia Natal Guide och Fascia Research Database är tre delar i ett folkbildningsprojekt med syftet att ge kunskap om kroppen på ett enkelt sätt. Det leder till att människor blir bättre på att ta hand om sig själva och medför tryggare, gladare, friskare människor med makt över sitt eget liv och sin egen hälsa.

Läs mer

REDO: Diagnosverktyg för att se inflammation & smärta

Fascia Innovations diagnosverktyg gällande vävnadsinflammation och inflammationsrelaterad smärta kommer göra det möjligt att enklare förstå orsaker till idag svårdiagnostiserade och mycket vanliga tillstånd som ryggvärk, frozen shoulder och whiplash. Det kommer även underlätta klinisk prövning av olika behandlingsmetoders verkan.

Läs mer

REDO: Mätverktyg för att se hästens balans & obalans

Fascia Horse mätverktyg ska ge hästägare världen över möjlighet att själva kunna undersöka hästens rörlighet, balans och hållning, så att de på ett enkelt sätt får kunskap om hur de optimerar hästens välmående. Det här väntas leda till hållbara hästar som mår bättre, hålls friska och skadefria och kan prestera bättre.

Läs mer

KOMMANDE: App för livsstilscoaching & hälsodata

Fasciaklinikernas app för livsstilsförbättring ska ge människor möjlighet att själva ta kontroll över sin livsstil och utveckla den i en positiv riktning. Lösningen kombinerar hälsodata från smarta klockor och telefoner, en beprövad behandlingsprocess, ny forskning och samlade erfarenheter från tusentals behandlingar.

Läs mer

KOMMANDE: Forskning om vatten & kroppens elektriska potential

Gerald Pollack & hans forskningsteam har upptäckt samband mellan kroppens elektriska laddning och förmågan till självläkning och vitalitet. Nu söker de medel för att ta fram ett sätt att mäta kroppens laddning vilket skulle innebära ett helt nytt sätt att mäta hälsa & effekten av olika åtgärder.

Läs mer

EVENT: Den levande kroppen – ett paradigmskifte

Insamlingsstiftelsen Life Force Innovation bjuder in till seminarium, samtal och efterföljande mingel den 25/10 och 23/11 för att informera om stiftelsens inriktning samt de projekt vi stödjer för att främja hälsa och livskraft.

Läs mer
 • null


  “If we fully understand all elements affecting the Fascia, we can become older in a better way”

  – Carla Stecco, Professor of Anatomy

Vill du stödja forskning, innovation och folkbildning?

Genom att skänka en valfri summa till Life Force Innovation ger du oss möjligheten att stödja forskning, innovation och folkbildning som leder till nyskapande verksamheter för främjande av hälsa och livskraft.

För dig som är intresserad av en större donation går det självklart bra att boka ett möte här.

Efter din registrering får du löpande uppdateringar om projekten vi stödjer.

 • null

  ”It is a new way of thinking and people must start from scratch when doing this.”

  –Vibeke Elbrønd, Associate Professor

Människorna bakom Life Force Innovation

Charlotta Bohlin, ordförande

[email protected]

073 425 77 87

Per Johansson, ledamot

[email protected]

070 882 19 28

Axel Bohlin, ledamot

[email protected]

073 597 69 93

Alexandra Karlsdotter, ledamot

[email protected]

070 450 08 41

Hans Bohlin, hedersledamot

[email protected]

070 776 04 02